Naše služby


Servisia s.r.o. je malá rodinná spoločnosť poskytujúca služby v oblasti bankovníctva, riadenia IT projektov, automatizácie platobného styku, administratívne činnosti a prepisovanie zvukových záznamov.

Tu sú naše hlavné poskytované služby:

Konzultácie pre banky a projektový manažment

Naša spoločnosť sa už viac ako 20 rokov špecializuje na bankové poradenstvo najmä v týchto oblastiach:

  • core-banking (nové systémy, upgrady, migrácie)
  • platobný styk a platobné systémy (SEPA, Swift, Target, lokálne schémy)
  • projektový manažment
  • staffing IT špecialistov pre IT projekty pre finančné inštitúcie

Zodpovedný manažér pre konzultácie a projekty vo finančnom sektore: Ing. Ivan Poliačik, Phd., PMP

Kontakt: ivan.poliacik (at) servisia.sk
Prezentácia: Poliacik-PM-overview
Linked-In profil: https://www.linkedin.com/in/ivan-poliacik-39a2673/

Prepisovanie tlačových konferencií a zvukových záznamov

Náš tím sa už viac ako tridsať rokov špecializuje na prepisovanie tlačových konferencií, nahrávok, prekladov a iných záznamov. K našim klientom patria banky, architekti, prekladatelia, štátne inštitúcie. Ak vás automatické systémy prepisovania nedokážu uspokojiť, náš tím rád prepíše vaše záznamy ručne.

Prepisujeme:

  • mp3 záznamy, magnetofónové a diktafónové záznamy
  • tlačové konferencie
  • texty piesní
  • priamy diktát nahratý vo zvolenom zvukovom formáte, mobilnom telefóne, diktafóne
  • záznamy telefonátov a ďalšie

Prepísaný text Vám podľa želania naformátujeme, jazykovo upravíme a zašleme v elektronickej podobe.

Zodpovedný manažér pre prepisovanie záznamov: Ing. Gabriela Poliačiková

Kontakt: gabriela.poliacikova (at) servisia.sk

Kontaktujte nás